Nauka Květoslava Minaříka v novém věku

Udržet ji neznečištěnou je možné jen tehdy, pokud jsou živí nositelé, kteří prošli a zároveň nepodlehli temnému principu (ani zpětně s odstupem času). Navíc je třeba udržet ve sféře příčin vhodné podmínky pro ty, co teprve přijdou.

Zájemcům o nauku dle knih Květoslava Minaříka: Zveme Vás na setkání praktikujících mystiků v rámci skupiny Květ, která představuje novou odnož fungující živé nauky včetně pokračovatele pro další a nové generace. Zájemcům je možno poskytnouti čerpání vědomostí z rozsáhlé naukové knihovny s možností zapůjčení, pobyt v meditační lesní poustevně - pobočce s naukovou literaturou či setkání s jinými praktikujícími, kteří jdou na Cestě. Poctivým zájemcům o nauku je možné nabídnout i společné naukové meditace či jinou pomoc na Cestě.

Naukový žitý stav je zárukou živé mystické obce.

Pokračování živé linie a žité nauky k dobru všem bytostem je reálné a skutečné.

Jak jste se k nauce dostali, není pro účel kontaktování podstatné.

Kontakt:

k v e t 2 0 1 4 @ s e z n a m . c z

Nechť jsou všechny bytosti šťastny.