Nauka Květoslava Minaříka v novém věku

Udržet ji neznečištěnou je možné jen tehdy, pokud jsou živí nositelé, kteří prošli a zároveň nepodlehli temnému principu (ani zpětně s odstupem času). Navíc je třeba udržet ve sféře příčin vhodné podmínky pro ty, co teprve přijdou.

Pokud máte určité výsledky zejména v oblasti mystické morálky (bez ohledu na další okolnosti a jiné výsledky), případně pokud s naukou teprve začínáte, a jste schopni nesobecké mystické práce, kontakt je možný prostřednictvím následujícího e-mailu. Jak jste se k nauce dostali, není pro účel kontaktování podstatné.

Kontakt:

k v e t 2 0 1 4 @ s e z n a m . c z

Nechť jsou všechny bytosti šťastny.